Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00010
Zahájení projektu: 1. 2. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Aktivní i v padesáti

 

V  lednu 2011 bylo bez práce více než půl milionu lidí. Mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce patří lidé ve věku nad 50 let a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání stále roste. Zaměstnavatelé často volí raději mladšího zájemce a nechtějí ztrácet čas s těmi staršími. Přitom právě jejich zkušenosti a zodpovědný přístup by mohly být pro firmu velice užitečné.

Tato skutečnost vedla ke vzniku projektu s názvem „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“. Hlavním cílem je zvýšit zaměstnanost v Jihomoravském kraji (JmK). Cílovou skupinou jsou klienti evidovaní na úřadech práce v JmK, kteří nejpozději v roce, kdy budou zařazeni do projektu, dosáhnou 50 let věku,“ vysvětluje jeho manažerka Lucie Pitronová.

Na základě zkušeností a požadavků jihomoravských úřadů práce jsou pro minimálně 500 zájemců připraveny kurzy, v jejichž rámci se naučí pracovat s počítačem, budou moci absolvovat některý z rekvalifikačních programů nebo motivační kurz. Minimálně stovce klientů zprostředkuje úřad práce v rámci projektu zaměstnání.

Program poběží celkem 36 měsíců a jeho realizátoři na něj získali téměř 42 milionů Kč. „Velkým přínosem projektu je komplexní práce s klientem, individuální přístup a řada na sebe navazujících aktivit. Výsledkem je pak rozšíření dosavadní kvalifikace účastníků, což zvýší zaměstnatelnost této znevýhodněné skupiny na trhu práce,“ upozorňuje Lucie Pitronová.

Program  probíhá od února 2009 a do října 2010 do něj vstoupilo 328 klientů. Pracovní smlouvu jich získalo 89.

Jednou  ze zúčastněných je i paní Božena, která celý život pracovala v administrativě. V lednu 2010 ale přišla z důvodu restrukturalizace firmy o místo. Zaevidovala se tedy na úřadu práce a tam se dozvěděla o „Aktivní padesátce“. „Využila jsem této příležitosti a absolvovala informační schůzku, na které jsem se dozvěděla další podrobnosti,“ vzpomíná. Na základě individuálního rozhovoru s osobním asistentem si pak zvolila dva rekvalifikační kurzy – Základ obsluhy osobního počítače a Pracovník v sociálních službách. A na výsledek nemusela dlouho čekat: „V průběhu praxe, kterou jsem absolvovala v Domově pro seniory Foltýnova, jsem dostala pracovní nabídku. Od 1. července 2010 mám novou práci v oblasti sociálních služeb, která mě baví. Účast v projektu pro mě byla velkým přínosem.“

„Projekt ‚Aktivní padesátka‘ v JmK je v podstatě dobře nastavený a zájem o něj je vysoký. Lidé, kterým je určen, berou tuto možnost vážně a dělají vše proto, aby mohli zase pracovat. S problémy se tedy setkáváme jen výjimečně,“ říká projektová manažerka. A není se čemu divit. Brněnský úřad práce patří mezi zkušené žadatele o evropské peníze. V současné době realizuje dalších 7 projektů určených například pro dlouhodobě nezaměstnané, čerstvé absolventy škol, rodiče malých dětí nebo lidi se základním vzděláním. Jejich cíl je společný – maximálně zvýšit jejich šance při hledání nové práce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 41 862 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 104 477,00 Kč
 
Celková částka: 46 966 977,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena