Dětská skupina U rybek ve Vraném nad Vltavou

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: ŽÍT SPOLU-Vrané, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001667
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Zařízení péče o děti je provozováno na místě sídla firmy, tj. V Zídkách 128, 252 46 Vrané nad Vltavou. Kapacita zařízení péče o děti je 12 míst. Realizace projektu je plánována od 1.3.2016 do 28.2.2018, tj. 24 měsíců, jelikož dotace je žádána pouze na provoz. Zařízení péče o děti předškolního věku bude fungovat jako dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb. a bude určeno pro veřejnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 117 142,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 373 613,40 Kč
 
Celková částka: 2 490 756,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena