Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/32224
Zahájení projektu: 1. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Adria-Neptun, s.r.o. (dále jen Žadatel) je ryze českou společností, která si od roku 1993 vzala za cíl poskytovat vysoce kvalitní služby v cestovním ruchu v České republice. Všechny tři provozovny (Hotel Adria a jeho Triton Restaurant, Hotel Zlatá hvězda a Restaurant U Pinkasů), které vlastní a řídí, jsou umístěny v historických místech a budovách, v zónách pod patronací UNESCO. Podnikatelským cílem společnosti Žadatele je spokojený host, který se rád vrátí nejen do hotelu či restaurace Žadatele, ale i do České republiky.
Aby Žadatel mohl služby neustále zlepšovat a reagovat na požadavky klientů, musí tomuto trendu přizpůsobit i školení svých zaměstnanců. V rámci projektu budou realizovány programy a kurzy profesního vzdělávání zaměřené narozvoj odborných znalostí a klíčových kompetencí zaměstnanců Žadatele s důrazem na inovaci systému profesního vzdělávání v organizaci.
Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců na trhu práce, docílit jejich schopnosti poskytovat služby ve srovnatelném standardu běžném ve vyspělých zemích EU, rozšířit jejich odborné znalosti v oboru hotelnictví a gastronomie, zvýšit jazykovou vzdělanost, komunikační dovednosti a obchodní a manažerské dovednosti vybraných pozic. Zastřešujícím prvkem je prohloubit ekologické vzdělávání a vzdělávání v souvislosti s prosazováním zásad trvale udržitelného rozvoje zaměstnanců hotelu Adria, který se v roce 2008 stal jako první **** hotel v Praze držitelem certifikace EU -The Flower- /Ekoznačka/.
Projekt je určen pro zaměstnance Žadatele. Z oslovených 74 zaměstnanců se bude 61 zaměstnanců účastnit projektových aktivit (vzdělávacích kurzů). Dalším výstupem projektu bude soubor pracovních materiálů vytvořený pro potřeby dalšího profesního vzdělávání.
Na realizaci plánovaných aktivit se bude podílet Žadatel projektu, přičemž vzdělávací aktivity budou zajištěny dodavatelsky formou otevřených a uzavřených kurzů. Aktivity vlastní realizace vzdělávání činí 67,40 %.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 815 569,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 491 709,00 Kč
 
Celková částka: 3 307 279,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena