Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje – OKRAJ

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce:
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/21.00053
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Z OKRAJE DO SPOLEČNOSTI

 

Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu žilo na území Olomouckého kraje k poslednímu červnu 2006 celkem 7 896 cizinců.  Více než polovina z nich měla v ČR trvalý pobyt. Největší skupinu tvořili občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Polska.

Děti cizinců chodí do stejných škol jako děti české. Cizinci bydlí ve stejném domě jako občané ČR a chodí nakupovat do stejných obchodů. Přesto jim reálně hrozí sociální vyloučení. Často je na vině jazyková bariéra a to, že nemají ani ponětí o svých právech, netuší, kam se obrátit v případě, že hledají práci. Potom se mohou dostávat do nepříjemných situací a různých problémů.

Olomoucká pobočka Sdružení občanů zabývajících se emigranty proto spustila program s názvem OKRAJ, na který se jí podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu. „Cílem je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a obecně společenskému uplatnění cizinců ze třetích zemí včetně azylantů, kteří žijí na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na omezení rizik, která společenskému uplatnění cizinců hrozí, a řeší kumulaci různých znevýhodnění, k němuž u cizinců často dochází,“ vysvětlují jeho autoři.

Podstatou projektu je vytvoření fungujícího a komplexního systému služeb. Realizátoři nabídnou cizincům právní a sociálně pracovní poradenství včetně asistence při jednání na úřadech. Pro zájemce připravili i kurzy českého jazyka. Součástí programu jsou také semináře zaměřené na socio-kulturní minimum, na kterých se účastníci dozví, jak se vlastně žije v ČR, jak jsou lidé zvyklí jednat a co očekávají od druhých. V neposlední řadě pomohou cizincům i individuální rekvalifikační kurzy, díky kterým budou mít větší šanci najít si práci.

Během tří let se tak budou organizátoři projektu snažit imigrantům ze třetích zemí maximálně zlepšit vstupní podmínky nejen na trh práce, ale i do české společnosti. V jejich úsilí jim pomáhají i místní úřady práce a řada dalších institucí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 016 246,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 199 112,00 Kč
 
Celková částka: 8 215 359,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena