Podpora rozvoje zaměstnanců Belles Fleurs ohrožených na trhu práce.

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Květinový svět, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/36256
Zahájení projektu: 1. 9. 2013
Ukončení projektu: 31. 8. 2014
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt předkládaný společností Belles Fleurs známou v Praze jako "Květinový svět" je koncipován jako komplexní ve smyslu řešení rozvoje lidských zdrojů a motivace zaměstnanců na jednotlivých prodejnách naší společnosti v Praze. Projekt je zaměřen na vzdělávání pražských zaměstnanců společnosti, kdy jeho hlavním cílem je zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost zaměstnanců naší společností ohrožených na trhu práce. Celkově bude do projektu zapojeno 21 našich zaměstnanců ohrožených na trhu práce. Konkrétně pak půjde o 16 osob do 30 let, 6 osob s nízkou kvalifikací a 3 osoby nad 50 let (4 osoby splňují zároveň kritérium věku a vzdělání). Cílová skupina projektu je dle pracovního zařazení tvořena takto: floristky - 13 osob; vedoucí prodejen/směn - 8 osob. U jednotlivých skupin osob z cílové skupiny byly konkrétně zohledňovány jejich specifické vzdělávací potřeby v rámci jednotlivých navržených kurzů. Hlavní cíl projektu bude naplňován skrze tyto dílčí cíle: - zvýšení úrovně v oblasti měkkých a tvrdých dovedností; - zvýšení úrovně v oblasti jazykových dovedností; - zvýšení úrovně v oblasti odborných dovedností. V rámci projektu vznikne komplexní systém rozvoje lidských zdrojů, jehož součástí bude i nový systém interních koučů a e-learning. V rámci nově nastaveného systému vzdělávání účastníci z cílové skupiny absolvují školení, která umožní zvýšit konkurenceschopnost jak podniku, tak i konkurenceschopnost našich pracovníků na trhu práce obecně. Projektové aktivity jsou plánovány na 12 měsíců.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 466 661,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 82 352,00 Kč
 
Celková částka: 549 013,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena