Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 20. 1. 2021
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Při realizaci projektu Nemocnice Břeclav, který spočívá v obnově stávajícího přístrojového vybavení dojde k dosažení kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národní sítí zdravotnických zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 875 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 625 000,00 Kč
 
Celková částka: 77 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena