Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002168
Zahájení projektu: 10. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření a obnovu přístrojového vybavení Nemocnice České Budějovice, a.s., vč. zlepšení pracovního vybavení zdravotnického personálu, a to v oblasti diagnostických a vyšetřovacích metod, monitorace vitálních funkcí, chirurgické intervence v souvislosti onkogynekologickým onemocněním, zajištění anestezie při operačních výkonech, vybavení operačních sálů, dezinfekci a sterilizaci operačních nástrojů, zvýšení kvality poskytované péče hospitalizovaných pacientek na JIP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 958 874,45 Kč
Národní soukromá částka: 8 992 742,55 Kč
 
Celková částka: 59 951 617,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena