FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059
Zahájení projektu: 15. 8. 2018
Ukončení projektu: 29. 2. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Smyslem projektu je pořízení a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii Fakultní nemocnice Ostrava. Výstupem projektu bude zvýšení kvality vysoce specializované péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 50 991 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 998 500,00 Kč
 
Celková částka: 59 990 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena