Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005219
Zahájení projektu: 6. 11. 2018
Ukončení projektu: 1. 4. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude zahrnovat obnovu zdravotnické techniky, která je dosud v centru používána, i nákup nových přístrojů. Výstupem projektu bude naplnění standardů vybavenosti národní sítě dle Věstníku MZ ČR, částky 14/2015.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 498 946,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 499 814,00 Kč
 
Celková částka: 69 998 760,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena