Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005219
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Porodnicko-gynekologická klinika a Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc získaly nové a modernizované přístroje. Nové inkubátory, speciální lůžka, monitory životních funkcí, transportní lehátka a křesla či operační stoly zkvalitnily intenzivní péči o budoucí i čerstvé maminky.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 498 946,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 499 814,00 Kč
 
Celková částka: 69 998 760,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena