Energetické úspory v objektu bytový dům č.p.158, 159, 160 Račetice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Račetice
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0003223
Zahájení projektu: 4. 2. 2017
Ukončení projektu: 15. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zateplení fasád 3 ks dvoupodlažního bytového domu s obytným podkrovím- celkem 3x 9 bytových jednotek a 3x3 garáže v suterenu á 3 vozidla, dodávka včetně výměny vchodových dveří a zateplení půdního prostoru včetně šikmých ploch střechy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 529 285,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 568 332,60 Kč
 
Celková částka: 5 097 618,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena