Centrální polytechnické dílny

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016077
Zahájení projektu: 27. 11. 2020
Ukončení projektu: 30. 9. 2023
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Realizací projektu prostřednictvím rekonstrukce objektu skladu balené mouky v areálu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích dojde k vytvoření centra technického a přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ hradecko-pardubické aglomerace, přičemž nově vzniklé polytechnické dílny, odborné učebny a další infrastruktura budou využívány i dalšími subjekty a osobami, včetně široké veřejnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 144 253 110,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 25 456 431,35 Kč
 
Celková částka: 169 709 542,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena