Zvýšení připravenosti a odolnosti města Zbýšova k řešení a řízení rizik a katastrof souvisejících s extrémním suchem - Stanice IZS

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Zbýšov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002085
Zahájení projektu: 1. 7. 2014
Ukončení projektu: 15. 3. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Obsahem projektu je zásadní kvalitativní posílení akceschopnosti základní složky IZS, kterou je jednotka SDH Zbýšov JPO III/2, vybudováním klimatu odolného zázemí - výstavba nové budovy požární zbrojnice, pro řešení mimořádných událostí v důsledku vlivu extrémního sucha, kde budou zabezpečeny podmínky pro rychlý výjezd složky IZS k mimořádné události.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 192 539,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 681 036,39 Kč
 
Celková částka: 17 873 576,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena