Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Plzeň
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005033
Zahájení projektu: 20. 9. 2017
Ukončení projektu: 29. 2. 2020
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Projekt se zabývá modernizací a obnovou přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň. Perinatologické centrum řeší nejkomplikovanější případy z Plzeňského a Karlovarského kraje, centralizuje předčasné porody v 24. - 32. týdnu, závažné kardiopatie, diabetes mellitus včetně gestačního inzulin dependentního, závažné preeklapsie, hypotrofické plody před 34. týdnem gravidity, vrozené vady diagnostikované prenatálně a další závažné stavy s možným vitálním ohrožením ženy či plodu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 446 247,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 490 514,30 Kč
 
Celková částka: 69 936 762,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena