Pořízení CAS pro Obec Košťálov

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Košťálov
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000613
Zahájení projektu: 1. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Realizace projektu je nutná z důvodu modernizace technologického vybavení JSDH. Projekt je určen pro hasiče a také pro obyvatelstvo, k jehož ochraně bude sloužit. Cílem projektu je řešení mimořádných událostí v důsledku extrémního sucha. Realizované hl. aktivity v rámci projektu jsou pořízení nové CAS = DHIM. Rizika v realizaci projektu jsou minimální. Projekt je udržitelný z provozního hlediska i finančního.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 715 926,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 185 163,50 Kč
 
Celková částka: 7 901 090,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena