Rekonstrukce komunikace ulice J.Koziny v Teplicích včetně veřejného osvětlení - II.etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Teplice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000900
Zahájení projektu: 29. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší a veřejného osvětlení včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost silniční a pěší dopravy. Úpravy stávajících komunikací pro pěší a veřejného osvětlení budou provedeny, tak aby odpovídaly z hlediska bezpečnosti provozu pro chodce. Jedná se hlavně o modernizaci chodníků a přechodů pro chodce včetně rekonstrukce veřejného osvětlení ulice. Projekt bude realizován v Teplicích na ul. J. Koziny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 851 759,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 326 781,09 Kč
 
Celková částka: 2 178 541,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena