Pořízení techniky pro řešení situací spojených s námrazami a sněhovými srážkami SDH Mladá Vožice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Mladá Vožice
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000733
Zahájení projektu: 29. 3. 2016
Ukončení projektu: 25. 8. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Díky projektu bude v exponovaném území ČR (ORP Tábor) posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základní složky integrovaného záchranného systému, její soběstačnost a prostředky. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mladá Vožice bude vybavena technickým prostředkem pro řešení krizových situací spojených se sněhovými srážkami a masivními námrazami, dopravním automobilem. Zvýší se tak připravenost k řešení rizikových situací a lépe bude chráněna bezpečnost, majetek, životy a zdraví obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 381 087,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 243 721,35 Kč
 
Celková částka: 1 624 809,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena