Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026
Zahájení projektu: 19. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících průsečných křižovatek na křižovatky okružní, zároveň dojde k úpravě a vzniku tras pro pěší a cyklostezky, úpravě veřejného osvětlení, úpravě odvodnění, úpravě dopravního značení a k vegetačním úpravám v okolí okružních křižovatek. Projekt je realizován na dvou lokalitách: křižovatka ul. Bořkovská - Nádražní a křižovatka ul. žižkova - Brodská. Realizací projektu dojde ke zlepšení provozu v daných křižovatkách libereckého kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 666 809,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 176 495,77 Kč
 
Celková částka: 27 843 305,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena