Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 2. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00427
Zahájení projektu: 12. 5. 2008
Ukončení projektu: 31. 5. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Díky projektu byly odstraněny bodové závady na komunikacích II. a III. třídy. Projekt navázal na modernizaci silniční sítě Královéhradeckého kraje, došlo k rekonstrukci dvou mostních objektů včetně jejich napojení na stávající komunikace II. a III. třídy. Zvýšila se tak únosnost obou mostů, rozšířily se, u mostu v Prkenném Dole došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním podchodu pro pěší. Projekt zvýšil bezpečnost provozu na komunikacích v Královéhradeckém kraji, snížil nehodovost, eliminoval vliv dopravy na životní prostředí, zkrátil čas přepravy cestujících a nákladu, snížil negativní vliv neuspokojivého stavu komunikace na vozidla. Díky projektu došlo také ke zkvalitnění napojení regionu na nadřazenou silniční síť TEN-T.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 265 522,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 458 620,00 Kč
 
Celková částka: 49 724 143,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena