Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000018
Zahájení projektu: 25. 8. 2014
Ukončení projektu: 7. 10. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je přestavba stávající úrovňové průsečné křižovatky silnic II/141 a II/145 poblíž Prachatic na křižovatku okružní. Nová křižovatka umožní zejména snížení rychlosti průjezdu vozidel, vyšší plynulost dopravy a z toho vyplývající zvýšení bezpečnosti dopravy v řešeném úseku silnic II. třídy na silniční síti Jihočeského kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 516 420,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 855 838,96 Kč
 
Celková částka: 12 372 260,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena