Přestupní terminál Šumperk

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006517
Zahájení projektu: 1. 9. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je modernizace přestupního terminálu v Šumperku, která zahrnuje jak modernizaci stávajícího autobusového nádraží, tak výstavbu nových parkovacích míst pro autobusy, auta i kola. Součástí projektu je také informační systém a mobiliář.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 60 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena