Výtah I. P. Pavlova

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/21508
Zahájení projektu: 1. 6. 2014
Ukončení projektu: 31. 8. 2015
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt Bezbariérového zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova je investiční akcí zaměřenou na zlepšení dopravní obslužnosti a zvýšení bezbariérové prostupnosti systému městské hromadné dopravy v Praze. Projekt je lokalizován na parcelu č. 297 v Legerově ulici, jižně od současného vestibulu metra na rozhraní Vinohrad a Nového Města na území městské části Praha 2. Projekt reaguje na poptávku cílových skupin a naplňuje cíle OP Praha Konkurenceschopnost, Strategického plánu hl. m. Prahy a Strategie Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. na roky 2011 - 2020. Celkové výdaje na projekt dosahují 82,7 mil. Kč, způsobilé výdaje dosahují 51,4 mil. Kč, nezpůsobilé pak 31,3 mil. Kč. Projekt bude realizován ve třech etapách v termínu od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2015. Plný název projektu je "Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova", vzhledem k omezenému počtu znaků je zde projekt pojmenován "Výtah I. P. Pavlova".

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 38 056 975,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 715 936,00 Kč
 
Celková částka: 44 772 911,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena