Vyhlídková a spojovací cyklostezka Němčičky

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: OBEC NĚMČIČKY
Registrační číslo: CZ.1.11/1.4.00/02.00513
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Vyhlídková a spojovací cyklostezka Němčičky je součástí dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu v obci Němčičky. Umožˇˇnuje poznávat okolí bez použití motorového vozidla a zvyšuje bezpečnost pohybu chodců a cyklistů v okolí obce. Vytváří produkt cestovního ruchu, který v obci Němčičky vybuduje zázemí pro aktivní trávení volného času místních obyvatel a pro příjezdovou turistiku.
Cílem projektu je zahustit stávající síť cyklostezek a propojit je s významnými cyklotrasami, které se nacházejí v katastru obce. Záměrem projektu je dosáhnout snížení používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti, proto je navázána na místní okruh. Okolím obce prochází několik významných vinařských cyklostezek a pěších turistických tras. Důležitá regionální dálková trasa Moravská vinná je vybudováním vyhlídkové a spojovací cyklostezky Němčičky propojena s místní vinařskou cyklotrasou Krajem André. Propojení místních cyklotras s dálkovými je významné z hlediska zvýšení návštěvnosti okolí obce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 435 259,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 429 750,00 Kč
 
Celková částka: 2 865 010,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena