Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hranice
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008627
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Výstavba cyklostezky řeší I. etapu bezpečného propojení již vybudovaného úseku od Lipníka nad Bečvou po začátek hranice katastru obce Černotín, kde bude cyklostezka navazovat na další připravovaný úsek cyklotrasy a napojení dalších obcí Skalička a Ústí. Jedná se o důležitý úsek pro bezpečnější cyklistickou dopravu z okolních obcí do města Hranice, využívaný zejména pro dojíždění do škol a zaměstnání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 739 272,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 424 577,46 Kč
 
Celková částka: 16 163 850,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena