Nákup plně nízkopodlažních CNG autobusů - ČSAD Střední Čechy, a.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ČSAD Střední Čechy , a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0000956
Zahájení projektu: 11. 4. 2016
Ukončení projektu: 25. 4. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je dodávka 10 kusů plně nízkopodlažních CNG autobusů pro veřejnou dopravu v závazku veřejných služeb ve Středních Čechách. Cílem projektu je nákup kvalitních moderních autobusů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb dopravce a sníží negativní dopad dopravy na životní prostředí, včetně zavedení principů udržitelné formy dopravy ze strany žadatele ČSAD Střední Čechy, a.s.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 988 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 8 292 000,00 Kč
 
Celková částka: 55 280 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena