Na kole do práce Zručskou cyklostezkou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Zruč nad Sázavou
Registrační číslo: CZ.1.15/1.2.00/45.00973
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Město Zruč nad Sázavou se rozhodlo v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy spolufinancovaného z fondů EU požádat o dotaci na projekt "Na kole do práce Zručskou cyklostezkou" ve městě Zruč nad Sázavou. Jedná se o projekt, který v souladu s cíli ROP SČ přispívá k využívání ekologické dopravy v rámci města. Konkrétní náplní projektu je vybudování cyklostezky, která propojí centrální část původní části Zruče s novou částí města s napojením na ul. Dvouletky. Trasa je plánována podle toku řeky Sázavy, kde bude vyloučena motorová doprava. Bude určena pro cyklisty, pěší, inlinebruslaře a v zimě i pro běžkaře. Umožní tak bezpečné spojení do práce občanům obou částí města a zároveň poskytne i možnost sportovního vyžití prakticky po celý rok. Přispěje zároveň i k rozvoji cestovního ruchu, neboť trasa bude dále napojena na Posázavskou cyklotrasu.Trasa je plánována v délce 2.25 km s obousměrným provozem o šíři 3,00 m zpevněného povrchu s oboustrannou krajnicí 0,5 m.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 095 798,78 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 023 950,00 Kč
 
Celková částka: 10 119 749,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena