Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000012
Zahájení projektu: 3. 11. 2015
Ukončení projektu: 28. 11. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu e.č.137-014 přes řeku Lužnici a po něm procházejícího úseku komunikace II/137. Projekt je nutné realizovat z důvodu špatného technického stavu mostu a snížené bezpečnosti dopravy. Technickým řešením je sanace nosné konstrukce a spodní stavby a kompletní výměna vozovky, říms, zábradlí, chodníků, odvodnění a mostních závěrů. Stavba se nachází v zastavěné části města Tábor a její význam spočívá především v napojení regionu Táborska a Bechyňska na město Tábor.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 46 577 517,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 219 561,89 Kč
 
Celková částka: 54 797 079,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena