Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006225
Zahájení projektu: 13. 3. 2019
Ukončení projektu: 15. 12. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky na území obcí Račice a Štětí (stezka prochází městskou částí Hněvice) až na hranici se Středočeským krajem, kde se přímo napojuje na již vybudovanou novou část Labské stezky do Hořína a Zelčína. Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 20 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena