Inteligentní zastávky pro Opavu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001466
Zahájení projektu: 9. 5. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Současné tištěné jízdní řády na zastávkách MHD představují zastaralý a méně přehledný systém informování pro cestujícího. Předmětem projektu je vybudování 20 inteligentních zastávek vč. pořízení řídícího a ovládacího systému ve městě Opava. Cílem projektu je zkvalitnit informovanost cestujících ve městě Opava a zkvalitnit dopravní infrastrukturu veřejné hromadné dopravy, zvýšit dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a přispět tak ke zvýšení atraktivity MHD.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 472 613,43 Kč
Národní soukromá částka: 1 318 696,49 Kč
 
Celková částka: 8 791 310,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena