II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev.č. 272-006 přes trať ČD

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004661
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 10. 9. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je oprava mostu ev. č. 272-006 přes železniční tratě a přilehlého úseku silnice druhé třídy II/272, jež zabezpečuje průtah městěm Lysá nad Labem a propojení severní a jižní části města. Silnice II/272 slouží jako hlavní dopravní tah ve městě a současně je důležitou oblastní tepnou s dopravním zatížením přes 9 500 vozidel. Komunikace II/272 je propojkou dálnic D10 a D11 a tím zabezpečuje plnohodnotné napojení regionu na páteřní komunikace ČR a silniční síť TEN-T.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 317 740 816,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 56 071 908,80 Kč
 
Celková částka: 373 812 725,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena