Terminál hromadné dopravy Nová Paka

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Nová Paka
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0005936
Zahájení projektu: 24. 5. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Hlavním cílem tohoto projektu bude rekonstrukce stávajícího autobusového nádraží na terminál hromadné dopravy pro autobusové spoje, jak pro regionální dopravce, tak i pro městskou hromadnou dopravu. Dále nová stavba odbavovací budovy pro cestující s parkovacími stáními pro jízdní kola, rekonstrukce autobusových stání, vybudování parkovacích míst pro automobily, modernizace původního okolí, zeleně, rekonstrukce nezpevněných povrchů a pořízení elektronických informačních systémů pro cestující.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 45 884 190,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 097 210,00 Kč
 
Celková částka: 53 981 400,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena