Hasičská zbrojnice Poděbrady - Velké Zboží

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Poděbrady
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001927
Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení majetku za účelem zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice před vlivy extrémního sucha.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 835 450,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 853 314,75 Kč
 
Celková částka: 5 688 765,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena