DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ ZÁSOBOVANÍ OBYVATEL OBCÍ (JPO III HORNÍ PLANÁ)

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Horní Planá
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000364
Zahájení projektu: 4. 1. 2016
Ukončení projektu: 27. 3. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Informace o projektu

Záměrem projektu je pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí dle navržené technické specifikace. Mezi základní činnosti JSDHO Horní Planá (JPO III/1) v rámci integrovaného záchranného systému (v rámci civilní ochrany definované IZS) patří varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití včetně tzv. humanitární pomoci. Pořízením dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí se výrazně zvýší schopnost jednotky plnit tyto úkoly.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 465 612,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 258 637,50 Kč
 
Celková částka: 1 724 250,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena