Radnice Šumperk- snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006374
Zahájení projektu: 29. 5. 2017
Ukončení projektu: 11. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy radnice v Šumperku, nám. Míru 364/1, budova na st. p. č.105 v k.ú. Šumperk. Radnice se nachází v historickém centru města Šumperka v městské památkové zóně. V rámci projektu dojde k výměně původních oken z r.1917 dle požadavků orgánu památkové péče. Nová okna budou dřevěná, tzv. kastlová s dělením dle historického stavu se zasklením izolačními dvojskly se splněním požadavků na koeficient prostupnosti tepla.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 582 197,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 873 295,80 Kč
 
Celková částka: 6 455 493,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena