Tématický park v obci Nivnice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC NIVNICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01710
Zahájení projektu: 2. 8. 2008
Ukončení projektu: 21. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Řešená lokalita se nachází na okraji obce v těsném sousedství hřbitova. Z opačné strany navazuje obytná zástavba, z východu přechází plynule do okolní krajiny.
Vzhledem ke svému specifickému umístění se v projektu musela zohlednit řada faktorů, které ovlivňují využití řešeného místa. Sousedství hřbitova, rodinné zástavby a návaznosti na krajinu vyžaduje uplatnění méně náročných a hlučných aktivit, proto se zvolila spíše naučná a meditační náplň parku. Realizací projektu se vytvoří téma naučného ovocného sadu starých tradičních odrůd v části navazující na krajinu, téma naučného bylinkového záhonu u posezení pod lipou a táma neformální volné krajinářské kompozice v části navazující na zástavbu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 240 966,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 42 523,00 Kč
 
Celková částka: 283 490,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena