OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 05 + 06

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001667
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je objekt Územního odboru Policie České republiky Domažlice, Kosmonautů 165, budova č. SO 05+06 p. č. 1650/15, 1650/34 a 5372/1, u kterého bude provedena oprava obvodového pláště, výměna okenních a dveřních výplní nesplňujících požadované tepelně technické vlastnosti a výměna vnitřního vytápění. Projekt je orientován na snížení energetické náročnosti budovy. Jeho realizace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 686 444,42 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 029 666,63 Kč
 
Celková částka: 6 716 111,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena