OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004174
Zahájení projektu: 13. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 29. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Energetická opatření na objektech A, B a Tělocvičny v rámci SOŠ Energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov. Zateplení fasády, střech a výměna dveří, instalace jednotek nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 382 263,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 073 395,40 Kč
 
Celková částka: 23 455 659,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena