Mateřská škola Svojšín - projekt energetických úspor

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Svojšín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006672
Zahájení projektu: 22. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace opatření ke snižování en. náročnosti, tím ke snižování konečné spotřeby energie veř.budovy(objekt Mateřské školy, č.p.141;st.p.č.282,k.ú.Svojšín).Předkládaný projekt je v souladu se specifickým cílem 5.1 programu OPŽP. Realizací projektu dojde ke snížení en. náročnosti provozu objektu MŠ. Po navržených opatřeních bude hodnota celkové dodané energie celé budovy na třídě C-úsporná.Absolutní úspora energie díky realizaci projektu činí 55,8%(snížení o 247,982GJ/rok).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 224 493,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 836 740,34 Kč
 
Celková částka: 3 061 234,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena