Libotov, mateřská škola - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Libotov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001614
Zahájení projektu: 28. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Bude realizováno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení podlahy půdy, stropu sociálního zařízení, střechy schodiště, podlahy zádveří, stavba dělící stěny k nevytápěné půdě se zateplením a výměna otvorových výplní objektu č.p. 11 v Libotově, p.č. st.: 64. Dále bude instalováno tepelné čerpadlo a nucené větrání s rekuperací tepla.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 822 923,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 234 385,40 Kč
 
Celková částka: 2 057 309,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena