Rozšíření technologického parku za účelem zkvalitnění nakládání s odpady

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Ing. Karel Kotula
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02392
Zahájení projektu: 20. 10. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo rozšíření technologického parku za účelem zkvalitnění nakládání s odpadovým materiálem a úspory energie. Konkrétně se jednalo o nákup automobilového nosiče kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů (3 ks) a manipulátoru. Projekt přispívá k lepší efektivitě nakládání a třídění odpadového materiálu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 304 310,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 583 113,00 Kč
Soukromé zdroje: 431 936,00 Kč
 
Celková částka: 4 319 359,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena