Instalace rekuperačního systému-základní škola v obci Dolní Beřkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Dolní Beřkovice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005292
Zahájení projektu: 24. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je instalace rekuperačního zařízení v budově základní školy v obci Dolní Beřkovice, na adrese Nádražní 250, v k.ú Dolní Beřkovice 628654

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 384 326,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 164 711,40 Kč
 
Celková částka: 549 038,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena