Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 7. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/11.10804
Zahájení projektu: 16. 7. 2012
Ukončení projektu: 30. 7. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je implementace soustavy NATURA 2000 v Jihomoravském kraji. V rámci realizace akce bude provedeno značení hranic 89 evropsky významných lokalit v souladu s § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 364 101,18 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 163,00 Kč
 
Celková částka: 383 264,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena