Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006398
Zahájení projektu: 12. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021

Informace o projektu

Výměna oken a dveří na gymnáziu TGM ve Zlíně v historické budově na č.p. 2734 a p. č. st. 2637 a měření emisí CO2 pomocí IR čidel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 908 844,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 863 266,60 Kč
 
Celková částka: 34 772 111,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena