Třídící linka odpadu

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí (zkr. KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí)
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00629
Zahájení projektu: 28. 8. 2008
Ukončení projektu: 31. 3. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo pořízení zařízení pro usnadnění a zefektivnění manipulace s předtříděnými odpady. Jednalo se o nákup linky na třídění odpadu, manipulačního vozíku pro obsluhu této linky a váhy pro usnadnění manipulace s veškerým  zpracovávaným odpadem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 027 114,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 357 726,00 Kč
Soukromé zdroje: 264 982,00 Kč
 
Celková částka: 2 649 822,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena