Vodní tůně v k.ú. Sychotín

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jiří Pařízek
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0005957
Zahájení projektu: 27. 3. 2018
Ukončení projektu: 7. 1. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obnova vodního toku a zbudování tůní podpořily větší rozmanitost ptactva a obojživelníků.

Projekt řeší revitalizaci vodního toku a zbudování přilehlých vodních tůní mokřadního charakteru. Účelem stavby je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 591 115,00 Kč
 
Celková částka: 4 591 115,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena