Energetické úspory objektu obecního úřadu, Žermanice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Žermanice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001537
Zahájení projektu: 9. 9. 2016
Ukončení projektu: 12. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci veřejné budovy. Jedná se o budovu obecního úřadu Žermanice 48,739 37 Žermanice, parcela č. st. 59, katastrální území 796514 Žermanice. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 594 834,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 892 252,07 Kč
 
Celková částka: 1 487 087,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena