Energetické úspory objektu Mateřské školy v obci Horní Újezd

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Horní Újezd
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001957
Zahájení projektu: 20. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci Mateřské školky v obci Horní Újezd. Jedná se o budovu mateřské školy na adrese Horní Újezd č.p. 100, 75353 Všechovice, parcela č. st. 242, katastrální území Horní Újezd (44547). Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí a výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 354 256,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 031 384,60 Kč
 
Celková částka: 3 385 641,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena