Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kojčice
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/0002238
Zahájení projektu: 23. 2. 2017
Ukončení projektu: 26. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Suchá nádrž chrání obec před povodněmi, které dříve působil odtok povrchových vod z povodí nad obcí.
Výstavba suché nádrže Boučí v obci Kojčice, okres Pelhřimov, k ochraně zástavby severní části obce před povodňovými průtoky vyvolanými soustředěnými odtokem povrchových vod z povodí nad obcí. Nádrž slouží k transformaci povodňových průtoků Q100 3,9 m3/s na 0,32 m3/s, které jsou svedeny zatravněným průlehem do strže a odtud dále do říčky Hejlovky u Prokopova mlýna.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 723 574,68 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 186 513,19 Kč
 
Celková částka: 7 910 088,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena