Energetické úspory Obecní dům Hůry

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hůry
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001607
Zahájení projektu: 11. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obecní dům se nachází zhruba uprostřed obce Hůry v zástavbě rodinných domů. V rámci projektu bude obecní dům zateplen, budou vyměněna stará okna (19 ks) a staré vstupní dveře (2 ks) a vrata. Bude sjednocen vzhled obecního domu. Projekt bude realizován na dotčených parcelách č.43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 48/1 v k.ú Hůry.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 560 012,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 340 018,60 Kč
 
Celková částka: 3 900 031,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena