Sběrné středisko odpadů Zastávka u Brna

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Zastávka
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00269
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 19. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory byla výstavba sběrného dvora odpadů obci Zastávka u Brna.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 322 070,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 586 246,00 Kč
 
Celková částka: 3 908 316,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena