Energetické úspory budovy SDH Němčice nad Hanou

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Němčice nad Hanou
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002067
Zahájení projektu: 2. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností objektu budovy hasičské zbrojnice a snížení energetické náročnosti budovy. Cílem projektu je snížení emisí skleníkových plynů a udržitelný rozvoj na bázi úspor energie. Budova SDH Němčice nad Hanou je umístěna na pozemku parcelní číslo 919 k.ú. Němčice nad Hanou na ulici Masarykova č.p. 597.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 746 919,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 120 378,80 Kč
 
Celková částka: 1 867 298,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena